TILAUS & TOIMITUSEHDOT

Toimitusehdot

ASENNUSEHDOT JA ASIAKKAAN VELVOITTEET ASENNUKSESSA
Asiakkaan huomioitava ennen asennusta: (ellei tilaus- ja toimitussopimuksessa kirjallisesti erikseen sovita)

1. Asiakas toimittaa viimeistään 10 päivää ennen asennusta ajo-ohjeet toimituspaikalle.
2. Asiakas toimittaa myös tiedot tulisijan sijoituspaikasta, hormistosta, sekä savupeltien sijainnista
(asennettaessa vanhaan hormistoon). Asiakas vastaa myös ennestään olevan hormiston kunnosta, ja huomioi että sijoituspaikalla suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin ovat riittävät. Ennen asennustyötä vanhat ja pitkään käyttämättä olleet hormit on nuohottava ja tarkistettava (ks. liittäminen savuhormiin).
3. Asiakas vastaa että perustusten kantavuus on riittävä, pohja (lattiapinnasta max. – 20 mm) on tasainen ja suora, ja hormiliitosreikä on tehty asentajan/myyjän ohjeiden mukaisesti.
4. Asennuspaikalla tulee olla sähkö ja asennustyössä tarvittava puhdas vesi.
5. Lähetyksen saapuessa toimituspaikalle, asiakkaan tulee vastaanottaa ja tarkistaa lähetys. Mahdollisista kuljetusvaurioista on tehtävä varauma rahtikirjaan ja viipymättä ilmoitettava lähettäjälle sekä reklamoitava rahdin kuljettajalle (viimeistään 7 päivän kuluessa).
Varauma rahtikirjassa on välttämätön korvausten saamiseksi kuljetusliikkeen vakuutuksesta.
Myyjä ei vastaa rahtikuljetuksen ja sen jälkeen tapahtuneiden kuljetusten ja siirtojen aikana aiheutuneista vahingoista.
6. Elementit ja tarvikkeet tulee siirtää asiakkaan toimesta purkupaikalta sisälle asennuspaikan läheisyyteen (huomioi lattian kantavuus), n. 8 tuntia (pakkassäällä n. 24 tuntia, yli -10 asteen pakkasella 48 tuntia) ennen asennusta. Asennuspaikan lämpötilan tulee olla vähintään +10 astetta.
7. Asiakas huolehtii työskenneltävän alueen suojauksesta, ettei raskaiden elementtien siirtely vaurioita lattia- ym. pintoja, myös pölysuojaus on huomioitava.
8. Uuden hormiston ja tulisijan yhteensopivuudesta vastaa asiakas. Ennen hormin hankintaa asiakkaan on selvitettävä tulisijavalmistajan asettamat hormivaatimukset kyseiselle tulisijalle ja huomioitava ne hormin sekä liitinhormin (adapterin, savupellin, tms.) hankinnassa. Vastuu on kuitenkin myyjällä, jos myyjä on toimittanut hormin teknisesti yhteensopivana ko. tulisijalle, tulisijatoimituksen yhteydessä. Myyjä tai asentaja ei kuitenkaan ole vastuussa hormin toimintaominaisuuksista (mm. veto­ominaisuuksista) jotka johtuvat ulkopuolisista olosuhteista ja tekijöistä (ks. käyttö ja hoito-ohjeet sekä savuhormiin liittäminen).
9. Mikäli asennukseen liittyy myös hormiston asennus, asiakas selvittää tiedot yläpohjan kantavista rakenteista. Asiakas hankkii hormiasennuksessa tarvittavat telineet, sekä riittävät, turvalliset kulkutiet väli- ja vesikatolle.
10. Asennustyöhön sisältyy sovitun mukaisesti, tulisijan- ja siihen sisältyvien laitteiden asennus ja sovittu viimeistelytyö. Siihen ei sisälly muu asennus-, korjaus- ja/tai viimeistelytyö.
11. Jos yllämainittuja töitä halutaan tehtäväksi asennustyön yhteyteen, on niistä sovittava erikseen ennen asennustyön alkamista.
12. Asiakas tutustuu lämmitysohjeisiin ja noudattaa niitä (huom. alkulämmitysohjeet).
13. Asiakkaan tulee hyväksyä asennustyö sen valmistuttua, mahdolliset huomautukset tulee tehdä asennustyön suorittaneelle yritykselle tai toimeksiantajalle viipymättä, viimeistään seitsemän päivän kuluessa työn valmistumisesta.
14. Laskutus suoritetaan yhdessä – kolmessa erässä (1. tarviketoimitus, 2. runkotyö, 3. viimeistely) tai siitä sovitaan erikseen kaupanteon yhteydessä.
15. Tilaaja/ostaja vastaa tulisijan lupa-asioista hankintamaksuineen ja ilmoittamisesta paikalliseen rakennusvalvontaan.